Pozůstalost Jaroslava Švarce

Jako připomínka statečného boje parašutistů je v Historické výstavní budově od 18. 6. 2022 vystaven výběr osobních věcí Jaroslava Švarce ve speciální trezorové vitríně ve stálé expozici Encyklopedie Slezska v heslu Válka.

Slezské zemské muzeum uchovává ve své sbírce předměty z pozůstalosti příslušníka výsadku TIN Jaroslava Švarce (11. 5. 1914–18. 6. 1942), který měl za cíl atentát na protektorátního ministra školství a osvěty Emanuela Moravce. Po atentátu na Reinharda Heydricha odešel jako první do úkrytu v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje, kde následně zemřel s ostatními parašutisty.

Jaroslav Švarc je také přímo spjat se Slezským zemským muzeem. Během své vojenské služby byl totiž po absolvování poddůstojnické školy v roce 1937 převelen k 4. hraničářskému pluku do Hlučína a následně sloužil na pěchotním srubu MO–S 18 „V Oboře“, který je dnes součástí námi spravovaného Areálu čs. opevnění v Hlučíně-Darkovičkách.

Datum a čas:

18. 6. — 31. 8. 2022

Místo:

Slezské zemské muzeum, Historická výstavní budova, Komenského 10, Opava.

Vstupné:

Základní 100,- Kč, zlevněné 50,- Kč, rodinné 240,- Kč