Byli jsme jen čísly

Konečné řešení židovské otázky, to je pojem, zastřešující dění na konferenci ve Wannsee. Jaké konkrétní hrůzné dopady to mělo pro miliony životů, to si představíme v našem edukačním programu. Program se zaměřuje na holocaust a jeho dopady, představí žákům každodenní realitu života v koncentračních táborech, budou sledovat jednotlivé dopady na lidskou psychiku a na základě získaných znalostí debatovat o dopadech na lidská práva, stejně, jako budou schopni rozlišit projevy antisemitismu, rasismu a xenofobie, na které mohou každý den narazit na sociálních sítích.

Cíle:

• žáci dokáží rozpoznat projevy antisemitismu za druhé světové války,

• žáci vysvětlí rozdíly mezi antisemitismem, rasismem, xenofobií,

• žáci si uvědomují destruktivní sílu totalitní moci,

• žáci debatují o lidských právech,

• žáci přemýšlí o psychických dopadech na jedince,

• žáci srovnávají s děním v moderní době (Čína),

• žáci si utváří vlastní postoje, jako spravedlnost, svoboda, solidarita.

RVP: Člověk a společnost, Výchova ke zdraví, Etická výchova, Výchova demokratického občana

Pro koho: 8. a 9. ročníky ZŠ

Časová náročnost: 90 minut

Kontakt: Lucie Vlková, e-mail: vlkova@szm.cz

Datum a čas:

na objednání

Místo:

Slezské zemské muzeum, Historická výstavní budova, Komenského 10, Opava

Vstupné:

20 Kč na osobu, pedagogický doprovod má volný vstup