Zádušní mše za popravené ve Spáleném lese

V rámci doprovodného programu k výstavě "Spálený les 1942" v Klatovech a k připomenutí 80. výročí heydrihiády, zve Společnost pro moderní dějiny Klatovska na zádušní mši, která se uskuteční v pondělí 20. 6. 2022 od 18:00 v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce z Loyoly v Klatovech. Mši bude celebrovat Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský. 

Datum a čas:

20. 6. 2022, 18.00

Místo:

Jezuitský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce z Loyoly, Klatovy

Vstupné:

zdarma