Heydrichiáda: umělci a protifašistický odboj

Komentovaná prohlídka s kunsthistoričkou Markétou Čejkovou.

Datum a čas:

29. 5. 2022

Místo:

Národní galerie Praha, Veletržní palác

Vstupné:

dospělí 80 Kč, slevněné 50 Kč