Knihovna paměti: operace Anthropoid

Letos si česká společnost připomene výročí osmdesát let od operace Anthropoid. Přijďte prozkoumat, co se v knihovně české paměti za tu dobu uložilo. Jaké filmy a romány s tímto tématem pracují? Jak je ovlivnila doba jejich vzniku? Co o operaci Anthropoid říká současná věda a jak o něm učit ve škole? Zveme na setkání s odborníky a odbornicemi, kteří se tomuto tématu věnují.

Najdete mezi regály plných knih cestu ke klíčovým centrům české paměti? Vstupte do knihovny a nahlédněte do dílny badatelů a badatelek, kteří se do hloubky věnují vztahu české společnosti k dějinám. Zúčastněte se neobvyklého formátu diskuse, ve kterém se budete moci blíže setkat s vystupujícími hosty.

Program začne možností individuálního setkání s odborníky v prostorách knihovny a v 18:00 bude následovat moderovaná diskuse. Celá akce probíhá od 17:15 do 19:00 hodin.

Hosté:

  • Jaroslav Pinkas (ÚSTR) – historik filmu; Jak se liší filmová zpracování operace Anthropoid?
  • Marcin Filipowicz (ÚHK) – literární historik; Jaký je obraz Anthropoidu v literatuře?
  • Viktor Janák (Památník Zámeček) – ředitel Památníku Zámeček; Jak vznikala expozice na místě bývalého nacistického popraviště?
  • Markéta Těthalová (ZŠ Poznávání) – učitelka; Jak učit o operaci Anthropoid ve škole?
  • Petr Drašnar (Ústřední knihovna – oddělení Pragensií); Kde a jak najít informace o Heydrichiádě v dostupných databázích a katalozích knihoven. Rovněž nabídne k tomuto tématu tituly z fondu studovny Pragensií.

Datum a čas:

19. 5. 2022, 17.15

Místo:

Městská knihovna v Praze - Ústřední knihovna

Vstupné:

zdarma