Děti a válka

Ve spolupráci s Polským institutem v Praze připravuje Památník Lidice celodenní mezinárodní seminář na téma Děti a válka

Na mezinárodním semináři budou prezentovány odborné příspěvky českých a polských přednášejících. Prostor bude i na zodpovězení dotazů, příp. krátkou debatu s přednášejícími. Z přednesených příspěvků vydá Památník Lidice sborník. 

Součástí programu bude i návštěva pietního území Památníku Lidice a položení květinových darů k Pomníku dětským obětem války a proběhne vernisáž venkovní výstavy věnované polským vesnicím pacifikovaným během 2. světové války.

Datum a čas:

22. 4. 2022

Místo:

Lidická galerie, Lidice

Vstupné:

zdarma