Lidická hrušeň v Uhříněvsi při příležitosti 80. výročí operace Anthropoid

Občanský spolek Lidice a MČ Praha 22 si Vás dovolují pozvat na setkání, během něhož bude vysazena Lidická hrušeň v Uhříněvsi při příležitosti 80. výročí operace Anthropoid.

Hrušeň, jako jediný ovocný strom, přežila vypálení Lidic.

Štěp památného stromu nám osobně darují Antonín Nešpor a Miroslav Kaliba – synové přeživších lidických žen. Akci hudebně doprovodí DPS Jiskřička.

Součástí akce je přednáška v Muzeu Uhříněves v 18.00.

Datum a čas:

27. 5. 2022, 12.00

Místo:

Husovo náměstí, Praha - Uhřiněves

Vstupné:

zdarma