Litomyšlští Židé našima očima

Dne 2. prosince uplyne už 80 let od doby, kdy Litomyšl museli opustit místní židovští obyvatelé. Po odjezdu do Pardubic byli transportování do koncentračního tábora Terezín a později dál do vyhlazovacích táborů. Ze 103 obyvatel jich holocaust přežilo jen 14.

Výstava je věnována historii, životům litomyšlských Židů i památkám, které po nich zbyly. Není to jen hřbitov a dnes zbouraná synagoga, dochovaly se také některé další předměty a dokumenty a hlavně pak vybavení ze synagogy. Návštěvníci mohou vidět doplňky Tóry – pláštík, korunu, ukazovátko, štít a nástavce na Tóru, vypůjčené ze Židovského muzea v Praze, které se po 80 letech poprvé vrací do Litomyšle. Zvláště cenným exponátem je samotná Tóra, se kterou přijede rabín Bryan Zive z Kongregace Shir Ha-Ma'a lot z Irvine v Kalifornii (USA). České Tóry byly totiž státem prodány v roce 1964 do Londýna, kde pro ně vznikla nadace Memorial Scroll Trust a ta je půjčuje kongregacím po celém světě. Dlouhá léta jsme všichni žili v přesvědčení, že Tóra v Irvine je jednou z litomyšlských. Příběh se nám však nakonec trochu zamotal. Jak, to se také dozvíte na výstavě. Vzhledem k omezené délce pobytu americké návštěvy uvidí návštěvníci tuto Tóru jen na vernisáži 1. prosince a pak do neděle 4. prosince 2022. Poté ji nahradí Tóra z Poličky, rovněž spojená s židovskou obcí v Litomyšli.

Výstava je pořádána pod záštitou Roberta Řeháka, zvláštního zmocněnce pro holocaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání Ministerstva zahraničních věcí ČR, a Daniela Brýdla, starosty města Litomyšle.

Výstava je součástí řady akcí připomínajících 80. výročí deportace Židů z Litomyšle.

Datum a čas:

2. 12. 2022 - 8. 1. 2023

Místo:

Regionální muzeum v Litomyšli

Vstupné:

Základní 60 Kč, snížené 30 Kč