Mgr. Pavlína Špatenková – Nebylo jim souzeno žít

Nástup Hitlera do funkce zastupujícího říšského protektora v září roku 1941 znamenal velkou ránu pro český protinacistický odboj. Heydrich začal systematicky likvidovat české elity – vojáky, sokoly, skauty, vysokoškolsky vzdělané lidi. Popravami po vyhlášení 1. stanného práva si nevědomky podepsal ortel smrti. Výsadky Anthropoid, Silver A a Silver B se připravovaly na své úkoly v protektorátu. Likvidací více než tisíce sokolských činovníků proti sobě postavil celé sokolské hnutí.

Paravýsadky tak našly po svém seskoku do protektorátu mnoho odhodlaných ochotných podporovatelů, kteří přes hrozbu ztráty života svého i svých blízkých pomáhaly a nezradily.

Také v našem regionu se našla řada odvážných lidí, kteří za svoje působení v odboji zaplatili životem.

Nebylo jim souzeno žít. O osudech královédvorských občanů, kterým nebyl lhostejný osud vlasti, pohovoří Pavlína Špatenková.

Datum a čas:

7. 6. 2022, 17.00

Místo:

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem

Vstupné:

30 Kč