Odhalení pamětní desky manželů Marie a Jana Sonnevendových

Dne 4. září 2022 uplyne 80 let od popravy Jana Sonnevenda, který československým parašutistům zprostředkoval úkryt v kryptě pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje. Jeho ženu čekal stejný krutý osud 24. října 1942 v koncentračním táboře Mauthausen. V místě jejich posledního bydliště si je připomeneme společně s jejich vnukem MUDr. Jaroslavem Ortem. 

Datum a čas:

6. 9. 2022, 17.00

Místo:

Konviktská 17, Praha

Vstupné:

zdarma