Operácia Anthropoid a heydrichiáda. 80. výročie útoku čs. parašutistov na Reinharda Heydricha

Ústav paměti národa ve spolupráci s Polským institutem v Bratislavě v rámci cyklu Diskusní večery ÚPN zve k diskusi Operace Anthropoid a heydrichiáda. 80. výročí útoku československých parašutistů na Reinharda Heydricha.

Jak vznikla myšlenka provést tuto odvážnou operaci? Proč vybrali na akci právě tyto dva parašutisty? Jak se smrt Heydricha a následné nacistické represe dotkly Slovenska? Jaké legendy jsou s příběhem Operace Anthropoid spojeny? A jak rezonují události před 80 lety v paměťové politice v Česku a na Slovensku? O těchto a dalších otázkách budou diskutovat historikové PhDr. Stanislav Kokoška, Ph.D. z Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze a historik Ústavu paměti národa PhDr. Tomáš Klubert, PhD.

Datum a čas:

23. 6. 2022, 17.00

Místo:

Poľský inštitút v Bratislave,

Vstupné:

zdarma