Představení knihy Za Reinharda Heydricha. Po Reinhardu Heydrichovi

V pátek 24. června se v prostorech Památníku Zámeček v Pardubicích od 19:30 h představí veřejnosti nová kniha vydavatelství Historický ústav, která jasně prokazuje, že první a druhá heydrichiáda zůstávají živou podstavou českých, československých a evropských protinacistických dějin. Kolektivní monografie Za Reinharda Heydricha. Po Reinhardu Heydrichovi, jejíž editorkou a spoluautorkou je doc. PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc., spolu s kolektivem renomovaných historiků, archivářů, právníků, publicistů, spisovatelů a rovněž pedagogů České republiky, předkládá nové poznatky z období druhé světové války na území Protektorátu Čechy a Morava ve spojitosti s osobou zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, doplněné původními archiváliemi z českých, britských a německých fondů.