Putování Prahou 2 – Anthropoid

Známou skutečností je, že atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha v roce 1942 vyústil v hrdinný boj parašutistů proti mnohonásobné nacistické přesile v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze 2. Méně známé však je, že druhý pražský obvod s operací ANTHROPOID spojují i další místa, kde žili stateční lidé, bez jejichž pomoci by se akce nemusela vydařit. Pojďme se vydat po jejich stopách.

Trasa je připravena u příležitosti 80. výročí události. Na každé z devíti zastávek Vás čeká jednak část příběhu operace ANTHROPOID, ale také informace týkající míst, která navštívíte. Kapitoly příběhu o operaci ANTHROPOID jsou řazeny chronologicky, avšak informace o daném místu se týkají lidí, kteří zde žili a pomáhali. Za cenu nejvyšší. Obě části se nemusejí časově shodovat. 

Informace o trase 

  • 9 zastávek (Vinohrady, Nusle, Nové Město)
  • délka 7,2 km
  • přibližná doba trvání: 2,5 hodiny
  • na trase budete plnit úkoly dvojího typu: (A) odpovědi na otázky k navštívenému místu (B) úkoly k tématu Anthropoid

Hodnocení

  • Za správné odpovědi můžete získat až 90 bodů (10 na každé zastávce).
  • Počet získaných bodů můžete sledovat průběžně. Je uveden i v závěrečném hodnocení po ukončení vaší hry.
  • Účastníci, kteří do 31. srpna 2022 získají 70 bodů a více, budou zařazeni do slosování o věcné ceny. Trasu však bude možno procházet i poté. 

Trasu připravila městská část Praha 2 ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem.

Datum a čas:

od 23. 5. 2022

Místo:

Vinohrady, Nusle, Nové Město

Vstupné:

zdarma