Slavnostní odhalení pamětní desky Janu Zelenkovi-Hajskému

Jan Zelenka-Hajský, syn řídícího učitele zborovské školy, se úzce podílel na přípravě operace Anthropoid. Odhalením této pamětní desky chceme vzdát holt člověku, který se nebál bojovat za svou vlast a pro ní položit i svůj život

Datum a čas:

20. 6. 2022, 18.00

Místo:

pod hřištěm u bývalé školy Zborov, Ledenice

Vstupné:

zdarma

Odkaz na akci: