Slavnostní odhalení pamětní desky odbojáři Josefu Kusému v Bělči

V sobotu 14. května proběhne v Bělči v 16 hodin slavnostní odhalení pamětní desky občanu Bělče Josefu Kusému, který v domě č.p. 60 schovával za 2. světové války parašutistu Arnošta Mikše ze skupiny Zinc. Za to stanul 31. května 1942 na popravišti Kobyliské střelnice a stal se tak před 80 lety jednou z prvních obětí heydrichiády.

U příležitosti 80. výročí úspěšné odbojové Operace Anthropoid odhalí starosta městyse Liteň Filip Kaštánek v části Běleč v prostoru ulic Ve Svahu, Karlštejnská a Horní také novou informační tabuli Naučné stezky Liteň. Věnována bude dvěma rodákům z Bělče, kteří projevili statečnost v době německé okupace našeho území - armádnímu generálovi Bedřichu Homolovi a odbojáři Josefu Kusému.

Slavnostního odhalení pamětní desky se zúčastní René Černý z Muzea Policie ČR, který přítomné seznámí s okolnostmi hrdinského činu bělečského rodáka Josefa Kusého. René Černý napsal o přestřelce mezi českými četníky a parašutistou Arnoštem Mikšem knihu Bratři ve válce, ve které také popisuje setkání se synem Josefa Kusého.

Datum a čas:

14. 5. 2022, 16.00

Místo:

Běleč u Litně

Vstupné:

zdarma