V jakém světě chtěl žít Reinhard Heydrich? Byl by to pro lidstvo dobrý svět?

Lektorovaný program žáky seznámí s výstavou „Nový světový pořádek“, kterou připravil Památník ticha u příležitosti 80. výročí atentátu na Reinharda Heydricha. Tématem výstavy je Heydrichova osobnost v kontextu nacistického rasového světonázoru, plánování nového uspořádání světa a zneužití vědy. Program je založen na práci s dobovými prameny a vychází z konceptů badatelsky orientované výuky. Žáci budou za pomoci lektora pracovat s historickými materiály a společně se pokusí pochopit ideologii nacistického plánování budoucnosti. Aktivitu uzavírá moderovaná diskuse o etických otázkách spojených se zneužitím vědy pro politické cíle.

Rezervace: Na program se objednávejte alespoň týden dopředu na adrese: 

.

Účast na workshopu není zpoplatněna. Program je určen pro skupiny 10–30 žáků. Během programu je možné fotografovat.

Věkové určení programu: 9. třída ZŠ, SŠ, vyšší gymnázia

Délka programu: 90 minut

Kontakt na lektora rezervace@pamatnikticha.cz

Datum a čas:

na objednání

Místo:

Praha Karolinum, Ovocný trh 560/5 Praha 1

Vstupné:

zdarma

Odkaz na akci: