Výstava: Nový světový pořádek

Výstava Památníku ticha přinese k 80. výročí útoku na Reinharda Heydricha dokumentární pohled na pozadí dalekosáhlých plánů zastupujícího říšského protektora.

Praha se měla stát centrem pro plánování nového uspořádání evropského jihovýchodu. Základním kritériem změn na okupovaných územích byla rasová kvalita obyvatel a jejich využitelnost pro říši po vítězné válce. Dalekosáhlé plány pro nové uspořádání centrální říše, po připojení protektorátu Čechy a Morava a Generálního gouvernementu, obsahovaly vize, pro které byl holocaust „jen“ prologem v budoucím rozvržení euroasijského kontinentu. Centra pro hodnocení rasové kvality sídlila v Praze – převážně v budovách zabavených české Univerzitě Karlově. Ústavy pro hodnocení kvality obyvatel byly řízeny pseudovědeckými specialisty, jejichž vzdělání bylo na úrovni profesorských hodností. Praha se měla pro budoucnost stát říšským městem rasové vědy.

Výstava o vytváření multioborových nacistických „vizionářských“ týmů je dokumentem o nepříliš známém zázemí Reinharda Heydricha a zároveň polemickou esejí o zneužití vědy, učenosti a akademického prostředí.

V průběhu trvání expozice proběhne několik věřených diskusí na téma zneužití vědy, historické paralely násilných snah o kolonizaci území východní Evropy a rasové otázky nahlížené z úhlu práva na území a manipulace s hranicemi států. V nabídce budou vzdělávací program pro školy 2. a 3. stupně.

Datum a čas:

17. 5. – 28. 8. 2022

Místo:

Karolinum, Ovocný trh 560/5, 110 00 Staré Město, Praha

Vstupné:

zdarma