Výstava: Operace ANTHROPOID v Chabrech

Ve středu 27. května 1942 vykonali českoslovenští parašutisté, členové paraskupiny Anthropoid, ortel nad zastupujícím říšským protektorem Reinhardem Heydrichem. Byl to nejvýznamnější čin domácího i zahraničního odboje za druhé světové války. Pro mentalitu dnešního mladého člověka, žijícího ve svobodném státě, avšak obklopeného bezpočtem konfliktů a rozporů, mohou být mravní postoje válečné generace Čechů a Slováků velmi vzdálené, až nepochopitelné.

Výstava 35 panelů v měsíci 80. výročí tohoto odvážného činu bude umístěna v prostorách knihovny a galerie. Výstava je dílem Centra české historie, o.p.s.

Datum a čas:

4.–28. 5. 2022

Místo:

Knihovna a kulturní centrum Chaberský dvůr, Praha–Dolní Chabry

Vstupné:

zdarma