Za protektorátu

Lektorovaný program k 80. výročí atentátu na R. Heydricha připravený Národním muzeem ve spolupráci s Památníkem ticha Bubny pro 9. třídu ZŠ a SŠ.

V roce 2022 si připomínáme 80 let od atentátu na Reinharda Heydricha. Národní muzeum ve spolupráci s Památníkem ticha připravilo komplexní lektorovaný program, který interaktivní formou seznámí žáky jak s osobností Reinharda Heydricha a jeho působením v Praze, tak s událostmi spjatými s atentátem a druhým stanným právem.

Program začíná v prostorách Karolina (Ovocný trh 560/5, Praha 1). Zde se žáci seznámí s výstavou Nový světový pořádek, kterou připravil Památník ticha. Tématem výstavy je Heydrichova osobnost v kontextu nacistického rasového světonázoru, plánování nového uspořádání světa a zneužití vědy. Program je založen na práci s dobovými prameny a vychází z konceptů badatelsky orientované výuky. Žáci budou za pomoci lektora pracovat s historickými materiály a společně se pokusí pochopit ideologii nacistického plánování budoucnosti. Aktivitu uzavírá moderovaná diskuse o etických otázkách spojených se zneužitím vědy pro politické cíle.

Po přechodu do Historické budovy Národního muzea program na předchozí výstavu chronologicky naváže a seznámí žáky s výstavou Nikdy se nevzdáme. Formou krátkých badatelských úkolů žáci odhalí události spjaté s atentátem a druhým stanným právem, poznají zdánlivě obyčejné osudy lidí spjaté s odbojem a nahlédnou do každodenního života obyvatel protektorátu.

Rezervace: vzdelavani@nm.cz; tel.: +420 224 497 443

Datum a čas:

na objednání

Místo:

Karolinum, Ovocný trh 560/5, Praha 1O a Historická budova Národního muzea, Václavské náměstí 68, Praha

Vstupné:

ZŠ 900 Kč/třída, SŠ 40 Kč/žák + 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma